Home Page Image
 
Het verschil maken tussen overleven en opgroeien...
 
WELKOM! NAMASTE!

We stellen ons graag even voor : Crystal Children Home VZW, een Vereniging Zonder Winstoogmerk, opgericht dd. 21/08/07, door 6 geëngageerde stervelingen uit de regio Klein-Brabant & Mechelen (Antwerpen), die zich het lot aantrekken van straat-en weeskinderen in de arme bevolkingslaag van het verre Nepal.
"Ver van ons bed" voor velen, maar erg concreet voor onze organisatie, en dat in de vorm van een kindertehuis dat in de hoofdstad van Nepal, Kathmandu, zorg en steun biedt aan ca. 28 ontheemde kinderen tussen 3 en 18 jaar.
Een erg concreet en tastbaar project dat gestuurd en gesteund wordt door onze organisatie, in samenspraak met de Nepalese NGO Namaste Children Nepal.
Met deze website bieden we U graag een kijkje in de werking van onze organisatie, en van het kindertehuis zoals het zich onder onze vleugels vormt.
.